რა გჭირდება?

ყველას, ვისაც სჭირდება სერვერზე შეუზღუდავი წვდომა ირჩევს ისეთ ჰოსტინგს, სადაც:
1. არ ითიშება დენი
2. არ წაგიშლიან მონაცემებს
3. კეთდება ყოველთვიური არქივაცია
4. ფიზიკურად სერვერი მიერთებულია მრავა სხვა არხთან
5. მომხმარებლები არიან დაცულები ვირუსული შეტევებისგან